Aktuality

Plný provoz MŠ obnoven od 25. 5. 2020

30.09.2020

Vážení rodiče,
od 25.  5. 2020 je naše školička znovu v plném provozu od 6,00 - 17,00 hod.
Trvají zvýšená hygienická opatření a stalé platí tyto podmínky:

Podmínky:

·        Zdravotní stav dítěte

      -      do mateřské školy bude přijato pouze dítě, které nemá žádné náznaky respiračního onemocnění. 

       -      zákonní zástupci podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a že byli seznámeni s rizikovými faktory ( formulář podepíší u třídních učitelek)

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

3. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy a HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů anebo kostní dřeně

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus .

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

8. Onemocnění jater ( primární nebo sekundární )

·   

·        Provoz

       -     Při spojování oddělení:  od 6,00 hod. do 17,00 hod.

       - Jednotlivé třídy mají provoz od 6:30 - 15:30 - jestliže máte možnost, přivádějte a odvádějte dítě pouze  do svých tříd

·        Roušky

       -      děti i učitelky nebudou nosit roušky ve třídě ani na zahradě MŠ, když jsou s dětmi

-        provozní zaměstnanci budou nosit roušky i rukavice

-        rodiče v areálu mateřské školy roušky nosit musí

-        při kontaktu rodiče a učitelky budou mít i učitelky roušku

·        Zvýšená hygiena v MŠ

-         dezinfekce v šatně u dveří pro příchozí

-        dítě si s učitelkou při pozdravu nebude podávat ruku,  hned po příchodu do třídy si umyje ruce a dostane na ruce dezinfekci

-        prostory i předměty v MŠ budou pravidelně dezinfikovány


Moc se na Vás těšíme!!!!!!!

Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 603 846 343
Email: adamcovahana.nbk@email.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »

Provozní doba

Po-Pá: 6.00 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 6.30 - 15.30
(ostatní oddělení)

vytvořily Eskolky.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 603 846 343, Email: adamcovahana.nbk@email.cz