Školné úhrada

Školné se platí 400 Kč,- měsíčně

1. Školné neplatí děti v posledním roce docházky před vstupem do ZŠ. Školné se neplatí pouze jeden školní rok, při odkladu školní docházky se školné platí.

2. Osvobozeny od školného mohou být také děti, jejichž zákonní zástupci podali v MŠ žádost o jeho zproštění, a jestliže po zaplacení školného klesne součet příjmů domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy, ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost. O zproštění poplatku za školné je třeba žádat každý školní rok (během září).

Školné se platí 1 měsíc předem, do 20. musí být vždy poplatek na účtu. Můžete si zaplatit i několik měsíců předem.

Způsob platby můžete provést převodním příkazem nebo složenkou (složenky si můžete vyzvednout u učitelek).


č. účtu 9227710227/0100

variab. symbol: kód vašeho dítěte ( nutno uvádět )

konstantní symbol : 379V případě opakovaného neuhrazení výše uvedeného poplatku v souladu s §35 zákona 561/2004 ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 325 532 092
Email: info@msupejskaakocicky.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »


Provozní doba

Po-Pá: 6.15 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 7.00 - 15.15
(ostatní oddělení)

vytvořil Patrik Michl 2cool.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 325 532 092, Email: info@msupejskaakocicky.cz