Stravování

Placení stravného

 

1) složenkou

Na složenku doplňte jméno dítěte, adresu, variabilní symbol, do kolonky „Zpráva pro příjemce“  napište vždy „stravné“  a příslušný měsíc,  na který je platba určena

2) příkaz k úhradě z bankovního účtu

Platbu proveďte na bankovní účet č.: 9227710227/0100 KB Nymburk a opět nezapomeňte uvést variabilní číslo dítěte.

Platba musí být provedena nejpozději k 20. dni v měsíci. Tato platba je určena vždy na měsíc následující, tzn.  že např. do 20. října uhradíte stravné na listopad.

Můžete zaplatit i více měsíců  najednou.

Před začátkem letních prázdnin si musíte předem rozmyslet, zda bude vaše dítě v tento čas navštěvovat naši mateřskou školku. Pokud nebude, na toto období stravné neplaťte.

Vyúčtování stravného

Přeplatky za stravné budou zasílány na bankovní účet, který jste si zvolili,  nikoli v hotovosti,  jako tomu bylo doposud.
V hotovosti budou vypláceny pouze těm, kteří platí stravné složenkou nebo si nepřejí , aby byly přeplatky vráceny na účet. Vyúčtování bude vždy v určený den, o kterém budete včas informováni.

Výše zálohy na stravné byla stanovena pro školní rok 2019/2020 ve výši 900,- Kč. (ceny svačin a obědů platné od 1.9.2018)

KALKULACE STRAVNÉHO

(finanční limit na nákup potravin dle vyhlášky č. 107/2008 Sb.)

  • přesnídávka    9,00 Kč
  • oběd             22,00 Kč
  • svačina           9,00 Kč
  • pitný režim     3,00 Kč

CELKEM          43,00 Kč  

 

 

Vyúčtování stravného

 

Vyúčtování stravného je prováděno 1x  za  4 měsíce

za měsíc:  září, říjen, listopad, prosinec –  je vyúčtování  v lednu

za měsíc:  leden, únor, březen, duben –   je vyúčtování  v květnu

za měsíc : květen, červen, červenec, srpen – je vyúčtování  v září

 

Vyúčtování stravného, které  je placeno složenkou , bude prováděno v kanceláři MŠ.

Stravné je hrazeno zálohově (dle provozního řádu školní jídelny),výše zálohy je 900,- Kč na jeden měsíc, platba je vždy určena jako záloha na následující měsíc.

Měsíční stravné je vypočítáno dle kalkulace stravného :

celodenní stravné je 43,- Kč.

Podklady pro vypočítání stravného připravují měsíčně paní učitelky z jednotlivých oddělení dle  přehledu docházky dítěte do MŠ.

Veškeré podklady k vyúčtování stravného jsou rodičům k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 

Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 603 846 343
Email: adamcovahana.nbk@email.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »

Provozní doba

Po-Pá: 6.00 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 6.30 - 15.30
(ostatní oddělení)

vytvořily Eskolky.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 603 846 343, Email: adamcovahana.nbk@email.cz