Stravování

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

 

MŠ U Pejska a kočičky, Karla Čapka 1968, Nymburk, www.msupejskaakocicky.cz

 

PLACENÍ STRAVNÉHO:

 záloha 1000,- Kč měsíčně vždy předem k 20. dni v měsíci na následující měsíc na účet ZŠ Letců R.A.F. – 9227710227/0100 (např. v srpnu na září)

Platba se provádí vždy s platným variabilním symbolem a s nulou na konci, jinak nebude přiřazena ( např. dítě má VS 222, napište 2220 ).

VS byl přidělen každému dítěti v mateřské škole.

Cena celodenního stravného 50,-                                                                                       

 Cena polodenního stravného 40,-

·        Přesnídávka – 15,- (včetně pitného režimu)

·        Oběd – 25,-

·        Svačina – 10,-

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY NOVĚ OD 1. 9. 2022 

na www.strava.cz nebo v aplikaci Strava.cz                          

dítě přihlašuje automaticky vedoucí stravování, odhlašuje zákonný zástupce

·        Vedoucí stravování automaticky koncem měsíce přihlásí dítěti celodenní stravu (přesnídávka, oběd, svačina) na následující měsíc.

·        Zákonní zástupci odhlašují v aplikaci  jednotlivé  dny i části stravy dle přítomnosti dítěte v MŠ. Odhlášení stravy je možné  nejpozději do 7hod. téhož dne.

·        Pokud bude dítě z nějakého důvodu odhlášeno ze stravování, ale situace se změní a dítě do MŠ přijde, musí být tato informace sdělena vedoucí stravování nejpozději do 7,00hod. téhož dne.

·        V týdnu od 22. 8. 2022 obdrží zákonný zástupce e-mailem pokyny na přihlášení na www.strava.cz nebo do aplikace Strava.cz  (tuto aplikaci je možno stáhnout do mobilního telefonu nebo PC)

 

 

STAV ÚČTU

V aplikaci je vidět stav konta strávníka, lze tedy přizpůsobit měsíční zálohy tak, aby nevznikaly zbytečné přeplatky.

 Do e-mailu zákonného zástupce přijde:

·        Potvrzení o platbě nebo informace o nedostatečné výši konta strávníka.

·        Přehled stravování za uplynulý měsíc.

·        Termín vyúčtování

 

Vedoucí stravování

Kateřina Havlasová

Úřední hodiny: pondělí a středa 6,00 – 14,30hod.

email: havex.gti@seznam.cz,  tel. č. 724 507 088, 325 533 477

 

 

 

 

Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 603 846 343
Email: adamcovahana.nbk@email.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »

Provozní doba

Po-Pá: 6.00 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 6.30 - 15.30
(ostatní oddělení)

vytvořily Eskolky.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 603 846 343, Email: adamcovahana.nbk@email.cz